Bestelling en levering - Info

Hoe kan men bloemen bestellen?

Ga te werk in 7 stappen :

 1. Kies de gewenste taal

 2. Kies het land van bestemming.

 3. Kies tussen de voorgestelde producten datgene dat u zou willen aanbieden.

 4. Kies een prijscategorie en de leveringsdatum.

 5. Geef het adres in van de bestemmeling en kies of typ een boodschap voor het kaartje dat meegeleverd wordt met het product.

 6. Geef uw eigen gegevens in.

 7. U krijgt een bevestiging op uw scherm door te klikken op "Kopen".

Wij geven uw bestelling door aan de dichtsbijzijnde zelfstandige Belflora florist.
Deze is ook één van uw contractuele partners. De klantendienst staat geheel ter uwer beschikking voor verdere vragen of aanvragen tot informatie betreffende uw bestelling.

 

Belangrijke opmerkingen

Om uw bestelling op tijd te kunnen leveren, volgens uw wensen , gelieve volgende zaken steeds bij het adres van de bestemmeling te vermelden :

 • voor leveringen in ziekenhuizen, de meisjesnaam van een gehuwde vrouw, de dienst en het kamernummer. Enkel levering aan de receptie is gewaarborgd.

 • voor leveringen in hotels, het kamernummer en de naam waaronder de ontvangers zich laten inschrijven hebben in het hotel (meisjesnaam voor gehuwde vrouw, groep, koppel, enz. ....). Enkel levering aan de receptie is gewaarborgd.

 

Prijs

De prijs van de bloemen hangt natuurlijk af van de seizoenen en de regios. Bij Belflora worden de prijzen gebruikt die op die dag gehanteerd worden door de uitvoerende bloemist.

De prijzen die in de Belflora on-line bloemenwinkel gegeven worden, bevatten de leveringskost die de uitvoerder hanteert en de lokale BTW.
Belflora past een vermeerdering toe van 12,00 EUR (afhankeleijk van de fluctuerende veranderingen) servicekosten voor de behandeling van uw bestelling in België en het buitenland.

Indien de ontvanger, zonder bijzondere reden, de geleverde bloemen weigert, heeft de uitvoerende bloemenzaak desondanks het recht om de levering te factureren.

 

Betaling

Voor de gemakkelijkheid beschikt u over de functie "Omzetten van munteenheid". Enkel omzettingen in EURO, CHF, GBP, USD worden aanvaard. De toegepaste wisselkoers zal de officiële dagkoers zijn. Deze kan lichtelijk verschillen met de koers die gebruikt wordt in uw bank.

 

Levering

Dankzij onze uitzonderlijke wereldwijde aanwezigheid, kunnen wij uw bestelling overal ter wereld leveren binnen een termijn van enkele uren. Wegens uurverschillen en openingsuren naargelang het land van levering, kunnen wij uw levering voor dezelfde dag enkel waarborgen indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan :

 • De aanvaarding van uw bestelling hangt individueel af van het land van levering.

 • Op zaterdagnamiddagen, zondagen en feestdagen, kunnen wij geen leveringen waarborgen. Leveringen in campings, militaire basissen, boten, havens en luchthavens kunnen eveneens niet gegarandeerd worden.

Voor speciale bestellingen of informatie, gelieve contact op te nemen met de klantendienst.

 

Juistheid van het leveringsadres

Gelieve er voor te zorgen dat het adres en lokaal telefoonnummer dat u ons doorgegeven heeft, juist en volledig zijn. In geval van een niet-levering, of vertraging van een levering naar aanleiding van een foutief of onvolledig adres, treft ons geen enkele verantwoordelijkheid.
Zodat de uitvoerende bloemenzaak uw bestelling binnen de kortst mogelijke termijn kan leveren, kunnen volgende zaken zeker bruikbaar zijn :

 • Voor leveringen in ziekenhuizen, gelieve de meisjesnaam van gehuwde vrouwen mee te delen, evenals - indien mogelijk - de afdeling en het kamernummer. De leveringen worden gegarandeerd aan de receptie van het ziekenhuis.

 • Voor leveringen in hotels, gelieve de meisjesnaam van een gehuwde vrouw mee te delen en -indien mogelijk- het kamernummer en de naam onder dewelke de ontvangers zijn ingeschreven (groep, koppel,...). De leveringen worden gewaarborgd aan de receptie van het hotel.

 

Bevestiging van de bestelling

Van elke geplaatste bestelling krijgt u binnen enkele minuten een bevestiging per e-mail. Deze bevat het bestelnummer evenals de details van het bestelde product, de aankoopprijs, leveringsdatum en gegevens van de ontvanger en besteller.
Indien u deze bevestiging niet ontvangt, gelieve dan contact op te nemen met onze klantendienst.

 

Waarborg

Garanties

Wij houden ons aan de wettelijk bepaalde garanties.

Leveringsvoorwaarden

Algemeen

Uw bestelling wordt uitgevoerd door / doorgestuurd naar de dichtsbijzijnde florist / de nationale Belflora afdeling. Deze florist / deze nationale Belflora afdeling is uw contractuele partner. Onze klantendienst staat ten alle tijde tot uw dienst per e-mail voor alle vragen of informatie betreffende uw bestelling.

De bestelling kan enkel geleverd worden gedurende de gebruikelijke openingsuren van de Belflora bloemenzaak.

Rouwwerk wordt gemaakt volgens de gebruiken van het land.
Behalve sympathie boeketten/arrangementen wordt al het andere rouwwerk NIET op een privé adres geleverd.

Leveringsdatum

De levering gebeurt in principe op de gevraagde dag (behoudens in geval van heirkracht).
Uitzonderingen :

 • Zon- en feestdagen : rekening houdend met de wettelijke schikkingen, wordt er in principe geen enkele levering uitgevoerd op zondagen en legale feestdagen.

 • 14 februari - Sint Valentijn : omwille van het hoge aantal doorgegeven bestelling op deze bijzondere bloemendag, kunnen bestellingen voor Sint-Valentijn uitzonderlijk geleverd worden op 12/13 februari, voornamelijk op bedrijfsadressen.

 • Bestellingen die geplaatst worden voor Moederdag worden in het algemeen geleverd op de zaterdag die hieraan vooraf gaat. Bestellingen die pas op het laatste moment geplaatst worden, zullen pas geleverd kunnen worden op de maandag die volgt op Moederdag.

 • De bestellingen voor Kerst en Nieuwjaar kunnen in het algemeen geleverd worden 1 tot 2 dagen voor de gewenste leveringsdatum.

Gegarandeerde tijdslimieten voor uw bestellingen

Onze unieke bloemenshop biedt u de mogelijkheid om wereldwijd bloemen te sturen, en dit binnen enkele uren. U dient wel rekening te houden met uurverschillen en volgende aspecten :

 • Het uur van de levering is niet gewaarborgd, behalve voor huwelijken en begrafenissen.

 • De ultieme leveringstermijn voor uw bestelling kan individueel geraadpleegd worden voor elk land van bestemming in de rubriek "Feestdagen en openingsuren".

 • Leveringen op zaterdagnamiddagen, zondagen en feestdagen zijn niet gewaarborgd. Leveringen op campings, militaire basissen, boten, havens en luchthavens zijn niet gewaarborgd.

Levering van de boeketten

Algemeen

Onze aangesloten bloemenzaak tracht de bloemen te leveren en laat een afwezigheidskaartje achter indien de bestemmeling niet aanwezig is, daarna probeert hij later de ontvangers telefonisch te bereiken. Indien de florist de bloemen niet heeft kunnen leveren, of de ontvangers niet heeft kunnen bereiken binnen de 24 uur, zal hij ons onmiddellijk verwittigen van de niet-levering en u zal op uw beurt hiervan verwittigd worden per telefoon of per e-mail. Bij afwezigheid van de ontvanger heeft de florist het recht de bloemen achter te laten bij derden (bijvoorbeeld bij de buren, aan de receptie, bij de portier, bij de begrafenisondernemer, enz.) die garant staat voor het overhandigen van de bloemen aan hun ontvangers. Dit geldt ook voor alle stukken in bijlage (geschenk, bijhorende brief, enz.) die aan de florist werden toevertrouwd.

Uurrooster

Wij dienen het gewenste tijdsblok van de levering (voormiddag/namiddag/avond) minstens 24 uur op voorhand te kennen.
Wij kunnen u enkel het gewenste leveringsuur garanderen in geval van begrafenissen en huwelijken. Wij vragen dus aan onze klanten om in de rubriek « Opmerkingen » betreffende de levering » het preciese leveringsuur van de dienst te vermelden.

Annulatie / Recht op het opzeggen van de bestelling

De bloemenbestelling mag opgezegd worden, tot 1 werkdag voor de gewenste leveringsdatum, met vermelding van het bestelnummer.
Een opzegging na deze termijn zal enkel in uitzonderlijke gevallen aanvaard worden en wij waarborgen geen terugbetaling van het bedrag van de bestelling.
De annulaties moeten geadresserd worden per e-mail of per telefoon op nummer (+ 32) (0) 2 242 29 64 (klantendienst) gedurende de gebruikelijke openingsuren.

 

Betalingen gebeuren via de hoofdzetel van Fleurop-Interflora België, Hoge Wei 1, 1930 Zaventem - BTW BE 0402.712.029